Bedrifter dårlige på informasjonssikkerhet

– Informasjon er den viktigste verdien til norske bedrifter i dag. Det er veldig viktig at disse sikres.

Det sier Tone Hoddø Bakås, prosjektleder for Nasjonal sikkerhetsmåned som arrangeres i oktober. Hun sier at alt for mange bedrifter i dag har for dårlig fokus på informasjonssikkerhet. At mange ansatte klikker på lenker de ikke skulle ha klikket på, eller at de på andre måter bidrar til at viktige data kommer på avveier eller blir borte for godt.

NorSIS

– I verste fall kan tap av data føre til konkurs, sier hun.

Sikkerhetskopi viktig

Det er NorSIS (Norsk senter for informasjonssikring) som holder kampanjen i samarbeid med EU. Det skal fokuseres på informasjonssikkerhet i norske bedrifter, og sikkerhetskopi av dataene står sentralt.

– Det er veldig viktig å ha sikkerhetskopi av bedriftens informasjon, sier Hoddø Bakås.

– For 10 år siden var fysiske enheter bedriftens viktigste verdi. Nå er det som regel IKT-system og informasjon som er viktigst, sier hun. Derfor er det viktig å sørge for gode backupsystem samt god opplæring av de ansatte slik at de skal kunne vite om viktige sikkerhetstiltak og kunne bidra til god sikkerhet i bedriften. Telsys Online Backup er en løsning for sikker, kryptert og automatisert sikkerhetskopiering av viktig informasjon.

– 99 prosent er for dårlige

I følge Hoddø Bakås er 99 prosent av norske bedrifter færre enn hundre ansatte, og de har ikke en sikkerhets- eller IKT-leder som kan fortelle de ansatte hvordan de skal håndtere viktig informasjon og hvordan de skal ferdes på internett.

– De ansatte er en viktig ressurs for å sikre god informasjonssikkerhet i virksomheten. I mange tilfeller er det bare bevisste medarbeidere som kan hindre virusangrep, sensitiv informasjon på avveier, eller at forretningshemmeligheter havner på Facebook, står det på NorSIS sine internettsider. Målet med kampanjen er at norske bedriftsledere og ansatte skal få økt fokus på informasjonssikkerhet. De håper at det skal bli like naturlig å gjennomføre opplæring  innen informasjonssikkerhet, som å skifte batteri i røykvarsleren eller øve på brannevakuering.

Gå inn på våre hjemmesider for å lese mer om Telsys Online Backup eller les om andre produkter som Telsys E-post, Telsys ipFaks, Telsys Filserver, Telsys Helsenettbackup, Telsys Webhotell eller Telsys Websider.

 I mange tilfeller er det bare bevisste medarbeidere som kan hindre virusangrep, sensitiv informasjon på avveie, eller at forretningshemmeligheter havner på Facebook