Illustrasjon Monopol - "Ta sjansen"-kort

Deres hus og hoteller brenner

Har De assurert? Er du godt nok forsikret mot slike ubehagelige overraskelser?

Alle som har spilt monopol har på et eller annet tidspunkt fryktet dette kortet som pesten. Man tenker at «det skjer ikke meg», men det viser seg at det kan skje hvem som helst – før eller siden. Dersom spilleren er heldig, har han samlet inn et forsikringskort tidligere i spillet som gjør at han slipper unna med å betale 10 prosent av bygningenes verdi. Dersom spilleren ikke har forsikret seg, mister han i verste fall alt han har bygget opp i løpet av spillet – i løpet av sekunder.

Dette kan i stor grad overføres direkte til det virkelige liv; Hvis De som bedriftsleder ikke har assurert bedriften, kan De i verste fall oppleve å måtte legge ned hele virksomheten. For bare noen år tilbake lå bedriftenes verdier i butikkhyllene. Nå ligger de største verdiene lagret i bedriftens data.

En måte å forsikre bedriftens verdier på, er å ta skikkelig backup av dem. Telsys Online Backup gir en sikker, kryptert og online backup av dine data. Ta vare på verdiene dine – før det er for sent!

Prøv Telsys Online backup gratis i 30 dager!