Forhandler: Data Ingeniørene AS

– Vi har utelukkende gode erfaringer med løsningen. Den er effektiv, sikker og stabil – akkurat slik vi vil den skal være for å opprettholde kvaliteten i våre driftsstjenester.

Dette er skussmålene som vårt solide produkt Telsys Online Backup får fra en av våre mange gode partnere: Data Ingeniørene AS.

– En viktig samarbeidspartner
Data Ingeniørene AS ble etablert i 1990, og de er i dag IT-partner for mer enn 200 små og mellomstore bedrifter. Selskapet drifter og supporterer kundens IT-løsninger både fra eget driftssenter i Bergen (SMB Sky) og ute på kundens utstyr.

Som driftspartner og «IT-avdeling» for kundene tar Data Ingeniørene AS ansvaret for at IT-løsningene fungerer optimalt og at sikkerheten alltid blir ivaretatt på beste måte.

– Telsys er derfor en viktig samarbeidspartner i arbeidet med backup av kundens lokale datakilder, sier Finn Ingar Wallestad.

– For våre kunder som har avtale om drift og support på eget utstyr, benytter vi Telsys Online Backup på kundens servere og PC. Backuptjenesten fra Telsys settes da opp som en del av driftstjenesten vi leverer.

Data Ingeniørene AS tar ansvar for å administrere og overvåke backup tjenesten i tillegg til regelmessig kontroll, vedlikehold og support på løsningen ellers.

Data Ingeniørene AS har levert Telsys Online Backup på lokale kundeinstallasjoner siden 2009, og har utelukkende gode erfaringer med løsningen.

– Telsys Online Backup er effektiv, sikker og stabil, akkurat slik vi vil den skal være for å opprettholde kvaliteten i våre driftstjenester, sier Wallestad.

Telsys er derfor en viktig samarbeidspartner i arbeidet med backup av kundens lokale datakilder

Les mer om det å være Telsyspartner.
Les mer om Telsys Online Backup.
Les mer om Data Ingeniørene AS.

Les også om våre andre produkter:
Telsys Helsenettbackup
Telsys E-post Zimbra
Infoskjerm
Webhotell
Websider
Filserver
IpFaks