Sjekk DIN datasikkerhet

Er du helt sikker på at det DU lagrer på din datamaskin ligger trygt bevart? Er du sikker på at DINE data er trygge for innbrudd, vann, hacking eller brann? Er DINE KUNDERS data sikret som gull?

Telsys Online Backup sikrer deg en trygg kopi av alle dine data – sikkert, kryptert og online. Dataene lagres i Norge, og tilfredsstiller bransjenormen CTRL for høykvalitets online backuptjenester.

Under følger 10 tips som hjelper deg til en sikrere datalagring. Tipsene kommer fra Norsk senter for informasjonssikring. Ta kontakt med Telsys i dag hvis din bedrift bør få en sikrere backupløsning.

 

1. Beskytt datamaskinen
Bruk automatisk oppdatering av programmer der det er mulig.
– Sjekk om det er tilgjengelige oppdateringer hver gang du skrur på datamaskinen.
– Bruk gjerne et sikkerhetsverktøy som sjekker at programmene er oppdaterte og uten sårbarheter.
– Ha alltid oppdatert antivirus.
– Avinstaller programmer du ikke bruker.
– I tillegg bør du alltid sørge for at du låser datamaskinen når du forlater den (Win + L)

2. Passord
Et godt passord hindrer at andre utfører oppgaver eller gjør endringer i ditt navn.
– Et godt passord er lett å huske for deg, men vanskelig å gjette for andre.
– En setning, gjerne med store bokstaver, tegn og tall er et bra passord, f.eks. «Tante har 1 Gul bil».
– Bruk forskjellige passord til forskjellige tjenester.

3. Taushetsplikt
Husk taushetsplikten du har som ansatt.
– Sørg for at du vet hvilken type bedriftsinformasjon som er taushetsbelagt.
– Som ansatt bør du få opplæring i hvordan du skal behandle ulik informasjon.
– Hvis du bruker en form for nettskytjeneste, vær bevisst på hvilken informasjon som kan lagres der.
– Tenk over hva du snakker høyt med andre eller i telefonen om. Noen kan lytte!

4. Beskytt personlig informasjon
Alle har informasjon de trenger å beskytte; passord, bilder, finansinformasjon og søknader.
– Ikke kryss av for at for at nettsteder skal «huske» passordet ditt.
– Ved netthandel; ikke la nettsiden «huske» kredittkortet ditt. Dette kan gjøre deg sårbar for ID-tyveri og kredittkortmisbruk.
– Ta sikkerhetskopi av personlig informasjon; bilder, dokumenter, e-post.
– Hvis mulig, kontroller personvern og sikkerhetsinnstillinger på nettsider. Begrens hva du deler.
– Avklar med ledelsen hva du har lov til å si i sosiale medier, både privat og i jobbsammenheng.

5. På reise
Når du er på reise er risikoen for tap av informasjon større.
– Krypter harddisken på datamaskinen for å beskytte informasjonen dersom den kommer på avveier.
– Bruk et skjermfilter som hindrer innsyn på skjermen din.

6. USB-minnepinner
Minnepinner er små og lette å miste.
– Vurder nøye hvilken informasjon du lagrer på minnepinner.
– Sensitiv data på minnepinner bør være kryptert. Pass på at du ikke mister minnepinner.

7. Sikkerhetskopi
Med sikkerhetskopi begrenser du tap ved angrep eller skade på utstyr.
– Ha en fast rutine slik at du ikke glemmer det.
– Oppbevar kopien et annet sted enn der du har datamaskinen, gjerne i et avlåst skap eller rom.

8. Trådløse nettverk
Er du på et åpent trådløst nettverk, bør du gå ut ifra at andre kan se hva du gjør.
– Det er viktig at trafikken er kryptert, enten via VPN eller ved at nettsiden bruker https.

9. E-post
E-post er en stor kilde til virusspredning og kan føre til at sensitiv informasjon kommer på avveier.
– Dobbeltsjekk adressen slik at du vet at du sender til korrekt person.
– Vær forsiktig med å åpne vedlegg, også fra personer du kjenner.
– Spesielt sensitiv eller konfidensiell informasjon bør bare sendes på e-post dersom informasjonen krypteres.

10. Mobiltelefoner og nettbrett
Mobiltelefoner og nettbrett har ofte like mye sensitiv informasjon som datamaskiner.
– Skru av WLAN og Bluetooth når du ikke bruker det.
– Bruk et sterkt passord til å låse enheten med.
– For å beskytte informasjonen bør du kryptere innholdet på enheten.