Telsys vant anbudskonkurransen om faksløsning for Skatteetaten

Vi i Telsys er svært fornøyde med å ha vunnet anbudet om sentralisert faksløsning for hele Skatteetaten. Anbudet har vært en offentlig anbudsprosess der vi kom seirende ut.

Dette innebærer at Skatteetaten skal ta i bruk vår ipfaksløsning på alle kontorene i Norge. Skatteetaten har lenge ligget i front i offentlig sektor når det gjelder informasjonsteknologi, og det er flott å kunne bidra med dagsaktuell it-støtte. Vi ser på dette som en fjær i hatten, og er glad for at arbeidet vi la i alle trinn i anbudsprosessen førte til suksess.

Mange aktører bruker fremdeles faks, men med dagens teknologi er vi ikke lenger avhengig av en faksmaskin for å motta og sende faks. I vårt system går all informasjon via en epostklient, noe som betyr at man vil motta faks selv om man ikke er online.

Løsningen skal leveres til Skatteetaten rett over sommerferien.