Kundeprofil: Sangesland Kompetanse

Tjenester fra Telsys AS

Sangesland Kompetanse har siden 2011 vært kunde hos Telsys AS. Telsys leverer her tjenester som Telsys Online Backup, Telsys Zimbra Epost samt Websider i publiseringsverktøyet eRedaktør. For Sangesland Kompetanse var fleksibilitet og forståelse viktige momenter når de skulle velge sin leverandør av sikkerhets og kommunikasjonsløsninger;

– Vi hadde behov for rask leveranse av tjenestene, og vi trengte tjenester som var brukervennlige og lette å forstå i daglig bruk. I tillegg var prisnivået enkelt å forsvare, da vi kunne velge akkurat de tjenestene vi hadde behov for fremfor å bestille store «pakker» som inneholdt mer enn det vi trengte, sier Daglig Leder i Sangesland Kompetanse AS, Øystein Sangesland.

Om Sangesland Kompetanse AS

Sangesland Kompetanse AS er et rådgivningsfirma som arbeider med og for FOLK. De leverer tjenester til blant annet kommuner, organisasjoner, bedrifter og NAV, hvor det tilbys en læringsprosess for å utvikle kompetanse, motivasjon og selvinnsikt til kursdeltakerne.

Tilbudene dreier seg i hovedsak om følgende:

– Personalrådgivning
– Lederutvikling
– Barnevern
– Hjelp til utvelgelse ved rekruttering
– Teambuilding og fagsamlinger
– Kurs for arbeiddsøkere
– Vurderingsverktøy (DISC)
– Avklaring av lærevansker
– Psykisk og fysisk helse
– Prossessledelse
– Dokumentasjon

Sangesland Kompetanse definerer læring som en endring av atferd og holdninger, og ønsker derfor at prosessene skal være berikende faglig, samt gi rom for selvutvikling. Målene vil alltid være større trivsel, nærvær, inntjening og utvikling. Sangesland Kompetanse skreddersyr metodiske modeller til den spesifikke kunde for å oppnå best mulige resultater for hvert oppdrag. Bedriften er lokalisert i Marnardal Kommune, med kontorer og kurslokaler i Mandal. Les mer om tjenestene som tilbys av Sangesland Kompetanse AS her: sangeslandkompetanse.no

Telsys har en stadig voksende kundemasse av små og mellomstore bedrifter i Norge, og har nå over 3500 aktive kunder i porteføljen. Sjekk oss ut du også på http://telsys.no!