Vi er partner med Norsk Helsenett

Har du gode nok rutiner for backup av pasientjournaler, sensitive opplysninger og andre viktige data?

Jobber du innen helsesektoren, så bør du spørre deg om dine data er godt nok sikret.

Hva skjer?
Har du tenkt på hva som skjer dersom bygget med dine viktige data brenner eller blir vannskadet? Det holder sjelden med en backuptape eller ekstern harddisc som oppbevares under samme tak.

Telsys er en av partnerne til Norsk Helsenett. Vi tilbyr en backupløsning som gir deg backup på to ulike lokasjoner. Dersom uhellet skulle være ute, skaffer vi deg dataene du har tapt.

Vi tilbyr en høykvalitets løsning som i tillegg er markedets rimeligste løsning innen online backup på Norsk Helsenett.

Menneskelig svikt.
De fleste tap av data skyldes menneskelig feil. Kanskje sletter kollegaen din en viktig mappe, eller du sletter selv databasen. Kanskje fører manglende IT-kunnskap til at det oppstår feil på harddisker, software eller hardware.

Dersom du skulle miste større mengder med data, er det en risiko for at det blir store konsekvenser både for ansatte og pasienter. Med Telsys Helsenettbackup vil du alltid kunne gjenopprette data fra en fersk bakup, og du vil kunne være tilbake i normal drift igjen raskt etter et datatap.

Partner med Norsk Helsenett.
Norsk Helsenett legger til rette for at brukerne av helsenettet skal få tilgang til ulike nyttige og relevante tjenester. Virksomheten har knyttet til seg ulike aktører. Telsys er en av disse, og tilbyr en sikker og solid backupløsning gjennom helsenettet. Forholdet mellom oss og Norsk Helsenett reguleres gjennom en partneravtale som blant annet forutsetter at vi oppfyller viktige krav innen sikkerhet og etterspørsel. Les mer om Norsk Helsenetts partneravtaler her.Ctrl-Logo

Sikker løsning.
Telsys Helsenettbackup lagrer dine data i Norge. Den støtter alle typer datasystem, har et enkelt oppsett, driftes automatisk, følger Normen for informasjonssikkerhet og er sertifisert i henhold til bransjenormen Ctrl.

TA KONTAKT MED OSS i dag for å høre mer om hva vi kan tilby deg som jobber i det norske helsevesenet.NHN_graa_gronn